Wat nou als we een rat in een klein autootje zetten en eten ophangen in de ruimte. Zou het beestje dan zelfstandig kunnen rijden? Dat vroegen onderzoekers van de Universiteit van Richmond zich af. Ze zetten een experiment op en onderzochten het.

Ratten zijn intelligente dieren. Ze worden daarom vaak gebruikt voor onderzoek. Onderzoekers testen bijvoorbeeld hoe snel ratten iets kunnen leren, hoe ze zich gedragen en hoe goed hun geheugen is.

Zelf sturen

Het experiment werd uitgevoerd in een plastic bak. De rat werd in een klein autootje gezet, dat bestuurd kon worden met een stalen stang. In de bak hingen rietjes met eten waar de rat op af kon sturen. Zou het de rat gelukt zijn? Kijk zelf maar:

Onderzoekers leren ratten rijden in plastic autootjes
60
Onderzoekers leren ratten rijden in plastic autootjes