Als bedrijven die drankjes maken er niet voor zorgen dat er minder blikjes in de natuur belanden, komt er statiegeld op blikjes. Dat zegt de regering. De bedrijven hebben tot het najaar van 2021 de tijd om ervoor te zorgen dat er zeker 70 procent minder blikjes in het milieu terechtkomen.

Hoe statiegeld werkt? Als je bijvoorbeeld een fles frisdrank koopt, kan het zijn dat een deel van het bedrag statiegeld is. Dit betekent dat je dat beetje geld terugkrijgt als je de lege fles weer inlevert bij de winkel. Deze regeling komt er mogelijk dus ook voor blikjes.

Meer maatregelen

Jaarlijks komen er ongeveer 125 miljoen blikjes per jaar in de natuur terecht. De regering heeft trouwens al eerder actie ondernomen om zwerfafval tegen te gaan. Zo besloten politici al dat plastic rietjes, borden en bestek vanaf 2021 verboden zijn. En vanaf dat jaar komt er ook statiegeld op kleine plastic flesjes.