Basisscholen zijn sinds 11 mei weer open. Toch zijn er nog zo'n 500 leerlingen zoek, zegt een vereniging voor schoolleiders tegen de krant Trouw. Scholen kunnen maar geen contact met de kinderen krijgen.

In april, toen de basisscholen nog dicht waren, bleken duizenden kinderen geen contact meer te hebben met hun school. Deskundigen maakten zich toen zorgen. Er zaten namelijk veel kinderen tussen die thuis niet goed kunnen leren omdat ze problemen hadden. Het kwam ook weleens voor dat ouders gewoon niet wisten dat hun kind nog wel schoolwerk moest doen.

Weer contact

Nu de scholen weer open zijn, hebben de meeste van de verdwenen kinderen weer contact met hun juffen en meesters. Maar 500 van deze leerlingen zijn dus nog altijd onvindbaar. De meeste van deze kinderen zitten op het speciaal onderwijs.

Terugvinden

Schoolleiders zeggen tegen Trouw dat leerlingen wel vaker buiten beeld raken. Ook voor de coronacrisis gebeurde dit. Maar het is toen nooit voorgekomen dat er zo veel kinderen tegelijk verdwenen. Scholen willen natuurlijk dat de 500 vermiste kinderen snel weer terugkomen. Daarom werken ze met andere instanties samen om de leerlingen op te sporen.