Gemiddeld leven vrouwen langer dan mannen, wist je dat? Onderzoekers zijn er nu achter gekomen dat dit lang niet alleen bij mensen zo is. Ook bij veel wilde diersoorten worden de dames ouder dan de heren.

De wetenschappers onderzochten 101 wilde diersoorten. Wat bleek? Bij ruim de helft van de soorten werden de vrouwtjes veel ouder dan de mannetjes. En ze kwamen achter nog iets interessants. Bij mensen worden vrouwen 7,8 procent ouder dan mannen. Maar bij de 101 wilde diersoorten is dit verschil gemiddeld 18 procent.

Een van de onderzochte diersoorten was de leeuw. Bij leeuwen is het verschil al helemaal groot: leeuwinnen worden wel twee keer ouder dan de mannetjes!

Vechten

De onderzoekers weten nog niet waarom vrouwtjes meestal langer leven dan mannetjes. Ze dachten dat mannetjesleeuwen meestal korter leven omdat ze veel vechten. Ze gaan bijvoorbeeld met elkaar op de vuist om de dames voor zich te winnen. Maar de wetenschappers vonden geen bewijs dat dit de reden is waarom ze minder lang leven.

In hun eentje

Het is dus niet zeker dat het vechten de reden is dat mannetjesleeuwen minder lang leven dan de vrouwtjes. Wel bedachten de onderzoekers dat leeuwinnen vaak in groepen met elkaar leven en voor elkaar zorgen. Mannetjesleeuwen moeten het meestal in hun eentje zien te redden. Daardoor hebben ze misschien minder kans om te overleven, zeggen de wetenschappers. Maar of dit echt zo is? Ook dat is niet duidelijk.

Gevangenschap

De wetenschappers hebben dus diersoorten onderzocht die in het wild leven. Maar ze komen er maar niet achter waarom de vrouwtjes meestal langer in leven blijven. Daarom gaan ze nu onderzoek doen naar dieren die in gevangenschap zitten. Zij leven onder heel andere omstandigheden, maar de lichamen van de dieren blijven hetzelfde. Zo hopen de onderzoekers erachter te komen of het verschil tussen een mannetjeslichaam en een vrouwtjeslichaam er misschien voor zorgt dat dames ouder worden.