Ben jij goed in lezen en rekenen? Kinderen in de brugklas hebben steeds vaker een leerachterstand in vakken als wiskunde en Nederlands. Dit komt door het lerarentekort op basisscholen. Een vereniging voor middelbare scholen heeft daar onderzoek naar gedaan.

Kinderen zouden op de basisschool goed moeten worden voorbereid op de middelbare school. Maar door het lerarentekort krijgen scholieren minder lessen en krijgen ze niet genoeg aandacht. Hierdoor missen ze bepaalde kennis en beginnen ze met een achterstand op de middelbare school.

Lezen en rekenen

Brugklassers hebben vooral moeite met lezen en rekenen. Onderzoek laat zien dat Nederlandse jongeren steeds minder goed kunnen lezen. Ook vakken als wiskunde en natuurkunde vinden veel brugklassers moeilijk.

Maatregelen

Je kunt je misschien nog wel herinneren dat leraren vorig jaar een aantal keer hebben gestaakt. Het lerarentekort is een groot probleem op scholen. Juffen en meesters moeten daardoor harder werken. De vereniging voor middelbare scholen roept de regering opnieuw op om maatregelen te nemen.